Diyarlife Özel Hastanesi, Diyarbakır'ın sağlık sektöründeki güçlü ve köklü kuruluşlarından biridir. Yılların birikimi, uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Diyarlife, hastalarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Üroloji

Bölüm Hakkında

Üroloji, idrar yolları ve erkek üreme sistemi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Ürologlar, böbrekler, üreterler, mesane, üretra, prostat, testisler ve penis gibi organlarda meydana gelen hastalıkları, bozuklukları ve sorunları inceleyen ve tedavi eden uzmanlardır. Bu bölüm aynı zamanda kadınlarda bazı ürolojik sorunlara da odaklanabilir.

Üroloji bölümü, şu ana konuları içerir:

  1. İdrar Yolu Taşları: Böbreklerde veya idrar yollarında oluşan taşların tanısı ve tedavisi.

  2. Prostat Hastalıkları: Prostat iltihapları, prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) ve prostat kanseri gibi durumlar.

  3. Üreme Sistemi Sorunları: Erkek infertilitesi, testis tümörleri, varikosel gibi erkek üreme sistemi sorunları.

  4. Kadın Ürolojisi: İnkontinans (idrar kaçırma), ürojinekolojik cerrahi gibi kadınlarda görülen ürolojik sorunlar.

  5. Üriner İnkontinans: İdrar tutamama sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi.

  6. Ürolojik Kanserler: Böbrek, mesane, prostat ve testis kanserleri gibi ürolojik kanserlerin tanı ve tedavisi.

  7. Cinsel Sağlık: Ereksiyon bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları gibi cinsel sağlık sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi.

Ürologlar genellikle cerrahi müdahaleler gerçekleştirirler, ancak aynı zamanda ilaç tedavileri, yönetim stratejileri ve hasta eğitimi gibi non-invaziv (cerrahi olmayan) tedavileri de uygularlar. Modern üroloji, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi ve diğer gelişmiş cerrahi teknikleri de içermektedir. Bu bölüm, genellikle yaşam kalitesini artırmaya ve ürolojik sağlık sorunlarını çözmeye odaklanır.

E-RANDEVU
E-SONUÇ
WHATSAPP