Diyarlife Özel Hastanesi, Diyarbakır'ın sağlık sektöründeki güçlü ve köklü kuruluşlarından biridir. Yılların birikimi, uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Diyarlife, hastalarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Radyoloji

Radyoloji Bölümümüz

Radyoloji, tıbbi görüntüleme tekniklerini kullanarak hastalıkları tanıma ve değerlendirme amacı güden bir tıp dalıdır. Bu bölüm, röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi ve nükleer tıp gibi çeşitli görüntüleme teknikleri ile çalışır. Radyologlar, tıbbi görüntülerin incelenmesi ve hastalıkların teşhisi konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Radyoloji bölümü şu temel konuları içerir:

  1. Radyografi (X-Işınları): Kemik kırıkları, akciğer hastalıkları, organ büyüklükleri gibi birçok durumu değerlendirmek için kullanılan temel görüntüleme tekniği.

  2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Yüksek manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak detaylı anatomik görüntüler elde etmek için kullanılan bir teknik.

  3. Bilgisayarlı Tomografi (BT): İnce kesitli görüntüler oluşturarak vücut içindeki detayları değerlendirmek için kullanılan bir röntgen tekniği.

  4. Ultrasonografi: Yüksek frekansta ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organları ve dokuları incelemek için kullanılan görüntüleme tekniği.

  5. Nükleer Tıp: Radyoaktif maddeler kullanarak vücuttaki organ ve dokuların fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme tekniği.

  6. Intervansiyonel Radyoloji: Görüntüleme teknikleri kullanarak minimal invaziv girişimler gerçekleştiren bir alt dal. Biyopsi, damar tıkanıklıklarının açılması gibi prosedürleri içerir.

Radyologlar, elde edilen görüntüleri analiz ederek hastalıkların teşhisini yaparlar. Ayrıca, tedavi süreçlerine rehberlik edebilirler, özellikle radyoterapi ve minimal invaziv girişimlerde rol alabilirler. Radyoloji bölümü, birçok tıp alanında hastalıkların tanısında kilit bir rol oynar ve tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur.

Radyoloji, sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynayan bir bölüm olup, radyologlar genellikle hastaların tedavi süreçlerine doğrudan katkı sağlarlar. Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte, radyoloji yöntemleri daha kesin, hızlı ve etkili hale gelmiştir, bu da hastaların daha iyi bir şekilde değerlendirilmesine ve tedavi edilmesine olanak tanır.

E-RANDEVU
E-SONUÇ
WHATSAPP