Diyarlife Özel Hastanesi, Diyarbakır'ın sağlık sektöründeki güçlü ve köklü kuruluşlarından biridir. Yılların birikimi, uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Diyarlife, hastalarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Bölümümüz

Nükleer Tıp, radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla vücut içindeki organların ve dokuların fonksiyonlarını inceleyen bir tıp dalıdır. Bu dal, çeşitli nükleer tıp görüntüleme teknikleri ve radyofarmasötik adı verilen radyoaktif ilaçları kullanarak hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Nükleer Tıp, hastaların anatomik ve fonksiyonel durumlarını belirleme konusunda özel bir bilgi sağlar.

Nükleer Tıp bölümü şu ana konuları içerir:

  1. Sintigrafi: Radyoaktif maddelerin vücut içine enjekte edilmesi, solunması veya yutulması ile elde edilen görüntüler aracılığıyla organ ve dokuların fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Örneğin, kemik sintigrafisi, tiroid sintigrafisi gibi.

  2. Pet Sintigrafisi (Positron Emisyon Tomografisi): Radyoaktif izotoplar kullanılarak organ ve dokuların hücresel aktivitesini değerlendiren ve 3D görüntüler elde edilen bir görüntüleme tekniği.

  3. SPECT (Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi): Radyoaktif izotopların yaydığı tek fotonlar kullanılarak elde edilen üç boyutlu görüntüler ile organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi.

  4. Tiroid Sintigrafisi: Tiroid bezinin fonksiyonlarını inceleyen bir nükleer tıp testi.

  5. Kardiyak Görüntüleme: Kalp damarlarının ve kalp kasının perfüzyon (kanlanma) durumunun değerlendirilmesi.

  6. Nükleer Onkoloji: Kanser hastalarında tümör lokalizasyonu, metastazların belirlenmesi ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi.

  7. Nörolojik Sintigrafi: Beyin fonksiyonlarının ve kan akışının değerlendirilmesi.

  8. Radyoaktif Tedaviler: Radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla bazı hastalıkların tedavisi, özellikle tiroid kanseri ve ağrılı kemik metastazları gibi durumlarda.

Nükleer Tıp uzmanları genellikle nükleer tıp görüntüleme tekniklerini kullanarak hastalıkları tanılar ve tedavi planlaması yaparlar. Bu testler, genellikle diğer görüntüleme teknikleri veya laboratuvar testleri ile birleştirilerek hastalıkların daha kesin bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca, nükleer tıp teknikleri, hastaların tedaviye yanıtını izlemek ve tedavi planını revize etmek için kullanılabilir. Bu bölüm, özellikle kanser, kalp hastalıkları, tiroid bozuklukları gibi birçok alanda klinik uygulamalara sahiptir.

E-RANDEVU
E-SONUÇ
WHATSAPP