Diyarlife Özel Hastanesi, Diyarbakır'ın sağlık sektöründeki güçlü ve köklü kuruluşlarından biridir. Yılların birikimi, uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Diyarlife, hastalarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Laboratuvar

Laboratuvar Bölümümüz

Laboratuvar bölümü, hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında hastaların tanı ve tedavisi için gerekli laboratuvar testlerini gerçekleştiren bir birimdir. Bu bölüm, kan, idrar, dışkı, vücut sıvıları ve diğer biyolojik örneklerin analizini yaparak doktorlara ve diğer sağlık profesyonellerine hastaların sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlar. Laboratuvar sonuçları, hastaların tanısı, tedavisi ve takibi konusunda kritik bir rol oynar.

Laboratuvar bölümü şu temel konuları içerir:

  1. Hematoloji: Kan hücreleri, kan pıhtılaşma yeteneği, kan grubu, lökosit sayımı gibi kan parametrelerinin değerlendirilmesi.

  2. Biokimya: Kan ve idrar örneklerinin analizi ile karaciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, elektrolit dengesi, şeker düzeyleri gibi biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi.

  3. Mikrobiyoloji: Bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların kültür ve duyarlılık testleri ile tanımlanması.

  4. Seroloji ve İmmünoloji: Antikor ve antijen düzeylerinin ölçümü, bağışıklık sistemi ile ilgili testlerin yapılması.

  5. Patoloji: Biyopsi, doku örnekleri ve hücre örnekleri üzerinde mikroskop altında incelenerek kanser veya diğer patolojik durumların teşhisi.

  6. Genetik Testler: Genetik hastalıkların teşhisi ve genetik predispozisyonun değerlendirilmesi.

  7. İmmünohematoloji: Kan grubu belirleme, çapraz eşleme gibi transfüzyonla ilgili testlerin yapılması.

  8. Toksiokoloji: Zehirli maddelerin varlığını belirleme ve dozunun değerlendirilmesi.

Laboratuvar bölümü, hastalıkların erken teşhisi, tedavi planlaması, tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve hastalıkların takibi gibi birçok alanda önemli bir rol oynar. Analiz sonuçları, doktorlara hastaların sağlık durumu hakkında bilgi verir ve bu bilgiler doğrultusunda uygun tedavi stratejileri belirlenir. Ayrıca, laboratuvar sonuçları sağlık profesyonellerine hastanın genel sağlığı ve organ fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler sunar.

E-RANDEVU
E-SONUÇ
WHATSAPP